Facebook Image

 

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren.

Onze partnerscholen en hun respectievelijke websites:

 

Een leven lang leren

Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.

 

Erasmus+ versterkt de kenniseconomie van Europa

De educatieve opbrengst van Erasmus+ bestaat uit kennis of vaardigheden die uiteindelijk de Europese economie sterker maken. Europa moet slimmer worden om een aantrekkelijke kenniseconomie te zijn en te blijven. Ook is dit nodig om te kunnen concurreren met andere kennisregio’s, waar ook ter wereld. Erasmus+ is het middel om dat doel te bereiken.

 

Budget voor Erasmus+

Voor de periode 2014–2020 heeft de Europese Commissie bijna 15 miljard euro gereserveerd. Lees meer over het budget van Erasmus+.

 

Onderdelen van het subsidieprogramma

Erasmus+ bestaat uit drie actielijnen (Key Actions) voor alle niveaus van onderwijs, van primair tot en met universitair, volwasseneneducatie en de jeugdsector. Het niet-formeel leren is ook in het programma opgenomen. De drie actielijnen zijn Mobiliteit, Strategische partnerschappen (inclusief Sector Skills en Knowlegde Alliances) en Beleidsontwikkeling. Op de startpagina van deze website vind je subsidiemogelijkheden voor alle doelgroepen binnen de onderwijssector en jeugd. Daarnaast maken Jean Monnet en Sport deel uit van het programma van Erasmus+.

 

Centrale en decentrale acties

De activiteiten zijn te onderscheiden in centrale en decentrale acties. Een aanvraag voor activiteiten die onder de decentrale acties vallen moeten worden ingediend bij het nationale Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training of het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd.

 

Een aanvraag voor activiteiten die onder de centrales acties vallen moet worden ingediend bij de Europese Commissie EACEA, het uitvoerend agentschap voor onderwijs en cultuur te Brussel.