Facebook Image

www.smartschool.be   tadewijzer.smartschool.be

Smartschool is een digitaal schoolplatform dat in vele Vlaamse scholen wordt gebruikt, ook in TA De Wijzer en de andere scholen van GO! campus Genk!

Technisch gezien is Smartschool een gewone website die u met een standaard browser kan bezoeken. Er is dus geen extra software nodig om ermee te kunnen werken.

Smartschool is gestart als een uitwisselingsplatform tussen leerkrachten en scholen die ge├»nteresseerd waren in het gebruik van ICT (informatie- en communicatietechnologie) in het onderwijs. Inmiddels dient Smartschool niet meer alleen als communicatiemiddel, maar is het uitgegroeid tot een enorm veelzijdig product voor scholen.

De communicatie is intussen mogelijk van directie naar leerkrachten (en omgekeerd), maar ook van leerlingen naar leerkrachten (en omgekeerd)! Ook leerlingen onderling en leerkrachten onderling kunnen het platform gebruiken voor uitwisseling en groepswerk, taken, oefeningen, ...

 

Smartschool bestaat uit talrijke modules:

  • een administratieve module (jaarplannen, digitale schoolagenda, lokalen of materiaal reserveren, lesroosters bekijken, enz.
  • een afgesloten (dus veilig) intern berichtensysteem op verschillende niveaus (zie hierboven).
  • een leerlingvolgsysteem voor begeleiding en registratie van afwezigheden.
  • een volwaardig rapporteringpakket met online puntenboek voor leerkrachten, leerlingen en ouders.
  • de eigenlijke elektronische leeromgeving: een platform voor uitwisseling van leermiddelen en leerinhouden.