Facebook Image

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  -  Scholengroep 14  -

GO! campus Genk

Binnen het Gemeenschapsonderwijs zijn er 3 bestuursniveaus vastgelegd met hun specifieke bevoegdheden. Deze zijn bepaald in het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998;  

  •  het centrale niveau, vertegenwoordigd door de Raad van het GO! en de afgevaardigde bestuurder (Raymonda Verdyck) 
  •  het meso-niveau - de scholengroepen, vertegenwoordigd door een raad van bestuur en een algemeen directeur (Denis Vonckers)
  •  het schoolniveau, vertegenwoordigd door een directeur en ondersteund door een schoolraad (Nicole Peeters)

 

Scholengroep 14 is één van de 28 scholengroepen in Vlaanderen en omvat het noord-oosten van Limburg (het 'Maasland' met o.a. Maaseik en Maasmechelen en de regio Genk). Ze omvat maar liefst 30 scholen van het basis-, secundair en buitengewoon onderwijs. Daarnaast zijn er nog een CLB, een groot centrum voor volwassenenonderwijs en drie internaten. De centrale diensten van Scholengroep 14 zijn gevestigd in de Halmstraat 12 in Genk (Waterschei).

GO! campus Genk profileert zich als een modern onderwijscentrum. De Middenschool, het Technisch Atheneum De Wijzer en ALTEA bieden samen een brede waaier aan binnen het algemeen-, het technisch- en het beroepsonderwijs (ASO, TSO en BSO). Op die manier kan een leerling vanaf 12 jaar zich inschrijven in de Middenschool en naadloos zijn studies beëindigen en een diploma behalen in TA De Wijzer of ALTEA.

 

Het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs en de vele waarden die hiervan de uitstraling zijn, zorgen ervoor dat de leerlingen van onze campus niet alleen goed voorbereid zijn op het hoger onderwijs en de universiteit of opgeleid worden voor de arbeidsmarkt, maar ook gevormd worden als een persoonlijkheid die later een rol van betekenis kan spelen in de maatschappij. De inspraakmogelijkheden, de vele participatieorganen en de diverse vormen van leerlingenbegeleiding zorgen ervoor dat de vele jongeren die op onze campus studeren, zich goed voelen en hierdoor gemotiveerd zijn om er het beste van te maken.