Facebook Image

www.clb-genk-maasland.be

De Centra voor Leerlingenbegeleiding hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de vaardigheden kunnen verwerven en versterken die de basis vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke deelname.

Het CLB heeft volgende opdrachten:
  • Het aanbod verzekeren in 4 begeleidingsdomeinen: ‘leren en studeren’, ‘psychisch-sociaal functioneren’, ‘onderwijsloopbaanbegeleiding + leerplichtbegeleiding’, en ‘preventieve gezondheidszorg’.
  • Leerlinggebonden begeleiding aanbieden op vraag.
  • Scholen ondersteunen in hun leerlingenbegeleiding; samenwerken in het zorgbeleid, GOK-beleid, gezondheidsbeleid, leerplichtbegeleiding en in projecten.
  • De brug vormen tussen scholen en het netwerk van hulpverlening.
  • Handelen volgens de werkingsbeginselen van het ‘Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind’, en van het ‘Decreet van de minderjarige in de hulpverlening’. Leerlingen in begeleiding bij het CLB worden geïnformeerd over hun rechten.

    

CLB Genk - Maasland   Weg naar As 199A   3600 Genk  

T 089 36 57 90   F 089 30 39 68   M This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.